Translate

Mokotowska Giełda Szkół Zawodowych17 lutego 2016 r. odbyła się w naszej szkole I Mokotowska Giełda Szkół Zawodowych. Pomysł tej inicjatywy powstał ze wspólnego działania władz dzielnicy Warszawa- Mokotów, dyrektora Technikum Ogrodniczego przy ul. Bełskiej 1/3, Poradni Psychologiczno_Pedagogicznej nr 7 przy ul. Narbutta 65/71 oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Pedagogiczno-Społecznych i Szkoleń.
Celem było spotkanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjalistami, którzy są zainteresowani przyszłą nauką w technikach i szkołach zawodowych.


Swoją ofertę przedstawiły wszystkie szkoły techniczne działające z naszej dzielnicy, tj.:


NAZWA SZKOŁY
ULICA
PROPONOWANE KIERUNKI
Zespół Szkół nr 3
Joliot-Curie 13
technik: ekonomista, organizacji reklamy
Zespół Szkół nr 27
Rzymowskiego 38
18 zawodów robotniczych, w tym:
fryzjer, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, drukarz, blacharz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, murarz, dekarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1
Krasnołęcka 3
technik: hotelarstwa, obsługi turystycznej, żywienia i obsługi gastronomicznej, kelner,
Zespół Szkół nr 39-Technikum Ogrodnicze
Bełska 1/3
technik: architektury krajobrazu, ogrodnik, ochrony środowiska, weterynarii
robotnik: ogrodnik
Technikum Mechatroniczne nr 1
Wiśniowa 56
technik: informatyk, mechatronik
Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej
Kazimierzowska 60
technik: technologii odzieży, usług fryzjerskich, przemysłu mody

Gościliśmy ponad 200 uczniów z następujących mokotowskich gimnazjów:

Numer gimnazjum
Ulica
Gimnazjum Sportowe nr 8
Piaseczyńska 114/116
Gimnazjum nr 1
Tyniecka 25
Gimnazjum nr 2
Narbutta 65/71
Gimnazjum nr 4
Joliot-Curie 13
Gimnazjum nr 5
Niepodległości 27
Gimnazjum nr 6
Gruszczyńskiego 12
Gimnazjum nr 10
Limanowskiego 10
Gimnazjum nr 117
Gubinowska 28/30

Zaproszona młodzież miała okazję dowiedzenia się jakie są proponowane przez mokotowskie szkoły kierunki kształcenia, poznać specyfikę i charakter nauki, porozmawiać z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, a nawet obejrzeć pokaz mody prezentowany przez Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej.

Bardzo się cieszymy, że wydarzenie to zainicjowało kolejne giełdy. Obecnie w każdym roku szkolnym, na początku grudnia, organizowana jest Mokotowska Giełda Szkół, która gości w kolejnych szkołach zawodowych Mokotowa. Młodzież ma okazję zobaczenia budynku, sal i ich wyposażenia, rozmowy z uczniami oraz nauczycielami. Bardzo cieszymy się, że odwiedzają nas prawie wszystkie szkoły z Mokotowa.

Zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do naszych Mokotowskich placówek!


Gimnazjaliści poznają ofertę szkół
Fragment pokazu mody
 
Technikum Ogrodnicze


Technikum Mechatroniczne

Zespół Szkół z ul. Joliot-Curie

Technikum z ul. Krasnołęckiej
Zespół szkół z ul. Rzymowskiego
Stoisko szkoły z ul. Kazimierzowskiej


W spotkaniu, oprócz gimnazjalistów i ich opiekunów, gościliśmy zastępcę Burmistrza Mokotowa- Pana Krzysztofa Skolimowskiego, Panów Cezarego Kocona - Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz Jerzego Iwańskiego - Inspektora tego Wydziału, przedstawicielkę Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul Stara 4 -  Panią Beatę Grzelak - Koordynatora ds. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego i współpracy z rodzicami, Panie Małgorzatę Rosak oraz Karolinę Szczukę - Specjalistki Wydziału Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przy ul. Spartańskiej 1B, Panią Marię Głodek -dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7  oraz dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami wydarzenia były następujące placówki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7  Warszawa-Mokotów, ul. Narbutta 65/71- Pani Dorota Rybaczyk, Technikum Ogrodnicze - Pani dyrektor Dorota Nasierowska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń - Pani Bożenna Wapińska, a także doradcy zawodowi wszystkich uczestniczących w giełdzie szkół.

Uważamy, że zorganizowana w naszej szkole  I Mokotowska Giełda Szkół Zawodowych była świetną okazją do wspólnego poznania się, nawiązania kontaktów, współpracy i próby podjęcia decyzji o dalszym kierunku kształcenia. Już teraz myślimy o kolejnej edycji imprezy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i życzymy wielu sukcesów.