Translate

Praca

SZUKAM PRACY ... ALE CZY POSIADAM STOSOWNE KOMPETENCJE?

Za Tobą jest już kilkanaście lat nauki w szkołach. Czas zrobić rachunek sumienia i zastanowić się jakie są tego efekty?

 

Kończąc szkołę należy posiadać odpowiednią:

wiedzę,

umiejętności, 

kompetencje społeczne.


 

Chwila relaksu:

 Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania :)

 

WIEDZA 

 

  

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

 

Po tej krótkiej autorefleksji prawdopodobnie już wiesz czego będzie od Ciebie oczekiwał pracodawca.

 

Można przypuszczać, że tego wszystkiego:)

 

 

 Na czym polega aktywne poszukiwanie pracy?


Aktywne poszukiwanie pracy to nic innego jak podjęcie szeregu różnorodnych zadań, których celem jest uzyskanie pracy.

Czynności jakie powinniśmy podjąć to:
 

 

 

 

Autoprezentacja

Jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? 

Błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

 Rozmowa o pracę

List motywacyjny 

 

Szukasz pracy? Obejrzyj filmy:

Moja pierwsza praca 

 

O sztuce dobrego zachowania, czyli savoir vivre...

10 kompetencji przyszłości:

1. Wnioskowanie/skuteczne rozumowanie
2. Inteligencja
3. Sprawność adaptacyjna
4. Kompetencje międzykulturowe – umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, czyli swobodne i bez ograniczeń budowanie relacji z przedstawicielami innych kultur oraz religii. Wiedza z zakresu savoir-vivre i całego ceremoniału zachowania występującego w innych państwach, by przestrzegać panujących konwenansów i nie narazić się na korporacyjną degradację.
5. Przetwarzanie danych
6. Kompetencje cyfrowe
7. Międzydyscyplinarność / interdyscyplinarność.
8. Myślenie projektowe
9. Praca w szumie
10. Współpraca w wirtualnej rzeczywistości 

Urząd Pracy:

  • udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
  • rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia,
  • inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy oraz projekty lokalne i inne działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
  • wdraża instrumenty rynku pracy,
  • inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • inicjuje i wspiera tworzenie klubów pracy,
  • realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES.


Więcej informacji o działalności Urzędu Pracy znajdziesz na stronie:

Urząd Pracy m.st. Warszawa

Jak szukać pracy? 

Biura karier

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

Doradztwo jako e-usługa

Ochotnicze Hufce Pracy

Przykładowe źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego