Translate

Planowanie kariery zawodowej

  Jak planować karierę zawodową?

 

Obejrzyj te filmy!

Pierwsze plany

Planuję karierę

 

Planowanie kariery zawodowej musimy zacząć od określenia celów, czyli działania, do którego chcemy dążyć...


Cel powinien być wyraźnie określony. Pomóc może nam zastosowanie zasady SMART.

 

Zasada SMART  [j.ang. smart ="sprytny"]


SMART oznacza określony klucz  formułowania celów, tak by  szansa na ich realizację była jak największa.
Nazwa powstała od pierwszych liter opisujących cechy dobrze sformułowanego celu.

Cel powinien być:

   Sprecyzowany 
  – określony w sposób konkretny i jednoznaczny, musimy wiedzieć jakie efekty chcemy uzyskać.

  Mierzalny 
  – dający możliwość sprawdzania postępów podczas realizacji.

  Atrakcyjny, akceptowalny 
  – niosący wyzwanie, dający wymierne korzyści, zrozumiały i przyjęty przez nas.

  Realistyczny 
  – możliwy do osiągnięcia. 

  Terminowy 
  – czyli z określonym terminem realizacji.


  Wyznaczanie celów tylko wtedy będzie skuteczną metodą, jeśli spełnimy te warunki. Nieprawidłowe wyznaczenie celów, nigdy nie doprowadzi nas do pożądanego stanu.

   
  Poniżej znajdziesz przykłady prawidłowo opracowanych celów:

  Planowanie kariery zawodowej

  Jak zaplanować karierę?