Translate

Scenariusze zajęć
PROGRAM ZAJĘĆ ZAPROPONOWANY PRZEZ WARSZAWSKI SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO


SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA 6)
GIMNAZJUM
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
MODUŁ I
SAMOPOZNANIE
MODUŁ II
RYNEK EDUKACJI I PRACY
MODUŁ III
PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI IPD
Poznanie siebie – zainteresowania
Kim chcę zostać w przyszłości?
Mocne, słabe strony
Osobowość zawodowa
System edukacyjny, różne ścieżki kariery
Planowanie kariery edukacyjnej
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny)
Poznanie siebie – sposób spędzania czasu, hobby
Zawody w moim najbliższym otoczeniu.
Umiejętności
Predyspozycje zawodowe
Kompetencje uniwersalne
Poznanie predyspozycji zawodowych
Autoprezentacja


Uzdolnienia
Temperament
Wyznaczanie celów
Zainteresowania
Źródła informacji o rynku pracy


Cechy osobowości
Praca jako wartość
Lokalny rynek pracy
Zawody przyszłości
Zakładanie własnej działalności gospodarczej


Zainteresowania
Zawody przyszłości
Opracowanie IPD (Indywidualny Plan Działania)
Kierunki studiów
Rynek pracy


 

Narzędzia i materiały diagnostyczne:

Narzędzia strona KOWEZIU

Materiały Edukacja Warszawa

Co zdjęcia mówią o mnie – scenariusz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

Cele zajęć:
  • uświadomienie uczniom, w jaki sposób różne wydarzenia wpływają na to, jacy jesteśmy,
  • skłonienie uczniów do zastanowienia się nad ich zainteresowaniami i tym, gdzie mają one swoje źródło.

Czas: 2 x 45 minut.

Wiek uczniów: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Liczba uczniów: 15.

Metody:
  • pogadanka,
  • warsztat.

Materiały:
  • zdjęcia uczestników zajęć,
  • materiały plastyczne,
  • duże arkusze białego papieru,
  • pisaki,
  • klej dla każdego uczestnika zajęć.

Podstawa: treści spoza podstawy.
Zadbaj o dobrą atmosferę!
Ćwiczenie wymaga szczególnej atmosfery zaufania i szacunku.
Przebieg zajęć:
1. Poproś uczniów, aby przygotowali się do zajęć i przejrzeli w domu swój album ze zdjęciami. Poproś, aby przynieśli na zajęcia kilka zdjęć z różnych okresów ich życia (kiedy się urodzili, zdjęcia z przedszkola i szkoły podstawowej, wakacji).
2. Na początku zajęć wprowadź uczniów w tematykę zajęć i przedstaw cele waszego spotkania. Zwróć uwagę uczniom, że wydarzenia z przeszłości, osoby, z którymi się spotkaliśmy, wpływają na to, kim jesteśmy teraz, jakie są nasze cechy, zainteresowania. Z tego też powodu, rozmawiając z innymi o ich życiu, powinniśmy zachować wrażliwość, pamiętając, że mogli doświadczyć trudnych momentów.
3. Poproś uczniów, aby przez chwilę pomyśleli o swoim momencie narodzin, przedszkolu, szkole podstawowej.
4. Poproś uczniów, aby przedstawili wydarzenia ze swojego życia w formie graficznej – jadącego pociągu. Poproś, aby zaznaczyli stacje na trasie (np. Słoń Trąbalski – przedszkole), ważnych pasażerów, czyli osoby, z którymi łączą się dane wydarzenia (np. najlepszy przyjaciel). Poproś, aby wykorzystali do tego zdjęcia, które ze sobą przynieśli. Poproś, aby postarali się zaznaczyć wszystkie ważne, ich zdaniem, wydarzenia ze swojego życia, by pomyśleli o swojej rodzinie oraz koleżankach i kolegach, nauczycielach. Czy lubili się uczyć? Jakie przedmioty należały do ich ulubionych? W jaki sposób spędzali swój wolny czas? Z kim? Jak spędzali wakacje? Jakie były ich zainteresowania, hobby? Jakie były ich marzenia? Kim chcieli zostać, jak dorosną?
5. Na zakończenie zajęć poproś uczniów, aby opowiedzieli o swojej linii życia na forum grupy. Ważne, aby zrobili to tylko ochotnicy. Pamiętaj, że wspomnienia z przeszłości mogą zawierać również trudne doświadczenia, dlatego ważne jest zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania. Poproś uczniów, by skupili się przede wszystkim na swoich zainteresowaniach, na tym, co lubili robić. Jeżeli masz taką możliwość, porozmawiaj z każdym uczniem indywidualnie o jego linii życia. Podczas rozmowy zwróć szczególną uwagę na zainteresowania, spędzanie czasu wolnego, ulubione szkolne przedmioty, ale także na ich marzenia. Ważne, aby uczniowie po wykonaniu tego ćwiczenia stali się bardziej świadomi swoich cech, zainteresowań, dążeń.
6. Obecnie wiele osób nie posiada zdjęć w formie odbitek fotograficznych. Dlatego ćwiczenie można wykonać na komputerach w pracowni informatycznej. Uczniowie wówczas wykorzystają swoje zdjęcia posiadane w formie cyfrowej. Do wykonania tego ćwiczenia możesz wykorzystać prezentacje Prezi1 dostępne bezpłatne online.
Marta Łuczak http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-pedagogow-i-psychologow/art,39,co-zdjecia-mowia-o-mnie-scenariusz-zajec-z-zakresu-doradztwa-zawodowego.html#.VkZxAl6v_WU