Translate

Technik ochrony środowiska

Film informujący o zawodzie technik ochrony środowiska
technik ochrony środowiska 


Czym zajmuje się technik ochrony środowiska?
Technik ochrony środowiska ocenia stan środowiska oraz planuje i realizuje zadania związane z ochroną środowiska.Jeśli:

ð  lubisz pracować w zespole i indywidualnie,

ð  interesujesz się problemami stanu środowiska naturalnego

ð  lubisz wykonywać prace badawcze

ð  nie boisz się pracy w różnych warunkach atmosferycznych

ð  nie masz alergii na odczynniki chemiczne

ð  lubisz być w ruchu

to jest to zawód, który możesz wybrać!
Pamiętaj, że zawód technika ochrony środowiska wymaga:

ð  cierpliwości

ð  spokoju

ð  staranności

ð  dokładności

ð  sprawności fizycznej

ð  dobrego wzroku i słuchu

ð  mobilności

ð  gotowości pracy w różnych warunkach atmosferycznychMożliwe miejsca pracy:
 
ð  stacje uzdatniania wody

ð  oczyszczalnie ścieków

ð  inspektoraty ochrony środowiska

ð  stacje badawcze stanu środowiska

ð  wydziały ochrony środowiska w urzędach oraz zakładach

ð  zakłady gospodarki odpadami

ð  stacje sanitarno-epidemiologiczne

ð  biura projektów

ð  laboratoriaGodziny pracy

ð  zwykle 8 godzin dziennie, przed południem

ð  czasem trzeba pracować w systemie zmianowym

Jak  wygląda nauka w szkole?

Kształcenie przewidziane jest na cztery lata. W tym czasie będą odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.
Dyplom technika ochrony środowiska uzyskuje osoba, która zda egzaminy z wymaganych dwóch kwalifikacji. 
Pierwszy egzamin - z kwalifikacji R.7 przeprowadzany jest pod koniec klasy drugiej, a kolejny - z kwalifikacji R.8 - w połowie klasy czwartej.


 

Link do podstawy programowej technik ochrony środowiska